OM OSS:

Svalbard's ledende rørleggerfirma

Vi er et veletablert firma som har vært i denne bransjen siden 1994. Målet har hele tiden vært å være så allsidig og fleksibel som mulig, noe som har gjort oss til ledende på markedet. Vi har opplevd en stor vekst i de siste 10 årene, og idag jobber 25 ansatte i Longyearbyen, Svea og Ny-Ålesund, og bruker både kystvaktskip, småfly og helikopter på jobb.  I tillegg har vi sporadiske oppdrag på Hopen og Bjørnøya.

Vi har gjennom en langtidskontrakt ansvaret for drift og vedlikehold av alle offentlige røranlegg i Longyearbyen, så som demningen på drikkevannskilden, vannrenseanlegg, høydebasseng, trykkøkningsstasjoner, avløp pumpestasjoner og utslippsledninger. Longyearbyen er i sin helhet oppvarmet med spillvann fra den kullfyrte kraftstasjonen, og all drift  og vedlikehold av fjernvarmenettet, med undersentraler frem til abonnement er vårt ansvar.  Vi jobber i tillegg  med tradisjonellt rørleggerarbeide som fjernvarmeanlegg, VA -anlegg, industri og eneboliger/rekkehus.

  

 

 

 Vi er en del av NVS konsernet.

NVS er i dag en av landets ledende rørentreprenører og virksomheten omfatter tjenester innenfor varme og sanitær, industri, sprinkler, service og vedlikehold. NVS i Norge har 15 avdelingskontorer i tillegg til Svalbard kontoret. NVS sysselsetter ca 480 personer