PROSJEKT:

product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
Ny pumpekum i vei 238

Avløpspumpestasjon PA 09.

Spitsbergen VVS AS hadde sommeren 2009 ansvaret for prosjektering, levering og montering av ny pumpekum for avløp i forbindelse med boligbygging i Longyearbyen.

Prosjektet bestod i pumpestasjon m/hus, 250 meter 160/250 preisolert selvfallsledninger og 400 meter 160/250 preisolert pumpeledning.  Alle rør ble frostsikret med pex-slanger med sirkulert fjernvarme.  Det ble levert og montert en pefabrikert pumpekum i PE fra ITT Norge AS avd. Tromsø

Kontraktsum 1.700.000,- og byggetid 3 måneder.


<< Tilbake


  • x